zs1zos.pl

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystając ze strony zs1zos.pl wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.


Aktualności Galeria zdjęć Dla Rodziców Kontakt Księga Gości Brzeg ENGLISH | |  
Nawigacja
BIP
  Biuletyn Informacji Publicznej

SZKOŁA
  Opis szkoły
  Pedagog, psycholog, logopeda
  Gimnastyka korekcyjna
  Świetlica
  Strój ucznia do szkoły

REKRUTACJA
  Obwód Szkoły Podstawowej
  Rekrutacja Szkoła Podstawowa
  Rekrutacja Oddziały Sportowe

DOKUMENTY SZKOŁY
  Program wychowawczy
  Program profilaktyczny
  Wewnątrzszkolny system oceniania
  Diagnoza stylu uczenia się

NAUCZYCIELE
  Dyrekcja
  Wykaz nauczycieli
  Szkolny zestaw programów nauczania
  Podręczniki Szkoła Podstawowa
  Podręczniki Gimnazjum

UCZNIOWIE
  Konkursy
  Matecznik Polonisty
  Liga zadaniowa
  Projekty edukacyjne
  Prymusi
  Lektury Szkoła Podstawowa
  Lektury Gimnazjum

BIBLIOTEKA
  Aktualności
  Regulaminy

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
  Co robimy
  Skład SU
  Gospodarz Szkoły
  SU - galeria

WOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY – ODDZIAŁ BRZEG
  Regulamin
  Cele szkolenia
  Program Szkolenia
  Warunki Socjalno - bytowe
  Wykaz kadry trenerskiej

PIŁKA NOŻNA
  Cele i program akademii
  Harmonogram zajęć
  Wydarzenia
  Treningi
  ROCZNIK 1998
  ROCZNIK 1997

GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
  GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY

ODDZIAŁY SPORTOWE
  ODDZIAŁY SPORTOWE

Reklama

eXtreme-fusion

[Rozmiar: 418 bajtów]Opis szkoły

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusza Kościuszki wchodzi w skład Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu. Na mocy  podpisanych umów pomiędzy organem prowadzącym, Opolskim Związkiem Piłki Nożnej i szkołą, Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi ma przyznany status Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Dzieci i Młodzieży w Piłce Nożnej i realizuje wynikające z tego zadania.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 posiada oddziały sportowe na poziomie klas IV - VI z kierunkami kształcenia sportowego softball (dziewczęta) i piłka nożna (chłopcy), współpracuje z Małą Ligą Baseballu i Softballu  w Kutnie, Polskim Związkiem Baseballu   i Softballu w Warszawie oraz z Opolskim Związkiem Piłki Nożnej. Jakość treningów poprawiła się, gdy w 2009 roku oddano do użytku kompleks boisk sportowych ,,Orlik 2012”  wraz z pięknym boiskiem softballowym.

Od początku istnienia w szkole dbano o rozwijanie postaw prospołecznych, czego wyrazem jest prężnie działający Samorząd Uczniowski, wybrany w demokratycznych wyborach, który może pochwalić się osiągnięciem najwyższej lokaty w województwie w projekcie Pro publico bono. Uczniowie rozwijają działania samorządowe między innymi poprzez realizację programu Gospodarz Szkoły.  

Na wysoką jakość pracy szkoły składa się dorobek 41 nauczycieli w tym 2 specjalistów zatrudnionych na etatach wsparcia - pedagoga i psychologa szkolnego. W szkole podejmowane są różne programy  innowacji  pedagogicznych w zakresie dydaktyki i wychowania. Szkoła dzięki  pracy grona pedagogicznego i  działaniom nastawionym na pracę z uczniem zdolnym i słabym  uzyskuje wysokie wyniki z egzaminów zewnętrznych. Uczniowie osiągają wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych  oraz zawodach sportowych  na szczeblach miejskim, gminnych, rejonowych wojewódzkich i ogólnopolskich.

Odpowiednie i  efektywne nauczanie w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Brzegu możliwe jest dzięki odpowiedniej bazie lokalowej oraz bazie techniczno-dydaktycznej, która stale jest rozwijana i unowocześniana. Szkoła dysponuje:

·         bezpiecznym placem zabaw dla dzieci,

·         boiskiem do softballa o nawierzchni naturalnej,

·         boiskiem uniwersalnym o nawierzchni tartanowej (m.in. siatkówka, piłka koszykowa)

·         boiskiem do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, oświetleniem oraz budynkiem socjalnym (szatnia, natryski) (Orlik 2012),

·         dwiema salami gimnastycznymi z pełnym wyposażeniem (na bieżąco odnawianym i uzupełnianym),

·         salą do gimnastyki korekcyjnej,

·         siłownią,

·         świetlicą dla uczniów szkoły podstawowej,

·         salą zabaw wraz z wyposażeniem dla klas pierwszego etapu edukacyjnego

·         biblioteką z bogatym księgozbiorem, który jest systematycznie wzbogacany zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów i nauczycieli,

·         centrum multimedialym dla uczniów (środki audiowizualne, tablice multimedialne,  komputery)

·         stołówką

·         gabinetem  pielęgniarki szkolnej.

 

Możemy poszczycić się dużą liczbą uczniów otrzymujących stypendia za wyniki w nauce oraz wyniki sportowe. Uczniowie biorą udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach plastycznych, tematycznych, zawodach sportowych. Szkoła daje swoim uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju.

 

CO SZKOŁA OFERUJE KAŻDEMU SZEŚCIO I SIEDMIOLATKOWI

 

Najmłodsi uczniowie – sześciolatki mają w naszej szkole warunki podobne do tych w przedszkolu.

 W naszej szkole, zgodnie  wymaganiami MEN

         okres adaptacyjny trwa tak długo, jak to jest konieczne w odniesieniu do potrzeb najmłodszych uczniów

         treści programu oraz sposób i tempo jego realizacji dostosowane są do indywidualnych możliwości uczniów

         czas trwania zajęć edukacyjnych i ich intensywność oraz długość przerw dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci

         w każdej sali lekcyjnej wyodrębnione jest miejsce na podręczniki i przybory szkolne

         w pobliżu sali lekcyjnej lub w gabinecie wyodrębnione jest miejsce na zabawy

         liczebność oddziałów wynosi do 25 uczniów

         oddziały klasowe tworzone są z uczniów w zbliżonym wieku

         organizowane są dodatkowe zajęcia po lekcjach

         rozpoznawane są potrzeby uczniów (trudności w uczeniu się i szczególne uzdolnienia) we współpracy z PPP

         opieka świetlicowa organizowana jest w grupach nie większych niż 25 uczniów

         grupy świetlicowe dla dzieci w podobnym wieku

         w zajęciach świetlicowych biorą udział zarówno dzieci, które przebywają  w niej systematycznie, jak i dzieci korzystające ze świetlicy nieregularnie

         w planie działań świetlicy uwzględnione są wskazane przez MEN zadania – wśród nich odrabianie zadań domowych z uczniami, obowiązkowe zajęcia ruchowe

Nauczyciele to wyspecjalizowana kadra, stale podnosząca swoje kwalifikacje. Aktywnie uczestniczą w różnorodnych formach doskonalenia w zakresie pracy z młodszym uczniem np.: Nowe podręczniki w edukacji wczesnoszkolnej dostosowane do pracy z dzieckiem 6 – letnim; Edukacja dziecka sześcioletniego – programy, planowanie, proces dydaktyczno – wychowawczy; Trochę inaczej w edukacji małego dziecka; „Od piktogramu do książki-od ucznia do czytelnika”; Doskonalenie  sprawności psychoruchowych dziecka sześcioletniego; Bezpieczeństwo w szkole i w drodze do szkoły małego dziecka; Praca z tablicą multimedialną w edukacji wczesnoszkolnej- programy dla dzieci sześcioletnich; Współpraca rodziców z placówką edukacyjną dziecka.

Nauczyciele tworzą i wdrażają innowacje pedagogiczne, wspierające rozwój ucznia w młodszym wieku szkolnym:

1.      projekt przyjęcia sześciolatków do szkoły pt. „Dzisiaj jeszcze przedszkolaki jutro już pierwszaki”; projekt ma za zadanie wypracowanie umiejętności przyszłego ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz niwelowanie u dzieci sześcioletnich stresu związanego z podjęciem nauki  w szkole; stanowi podstawę współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z nauczycielami wychowania przedszkolnego    w zakresie form i metod pracy z dzieckiem sześcioletnim

2.      projekt „Działam, odkrywam, poznaję – dobre wsparcie na starcie” – lekcje  bez podręczników, gdzie celem jest wspomaganie kreatywności i wszechstronnego rozwoju dzieci oraz wspieranie w samodzielnym zdobywaniu wiedzy i umiejętności potrzebnych w codziennym życiu (wdrażany pilotażowo w roku szkolnym 2013/2014)

3.      innowacyjny projekt „Sześciolatek w szkole i w bibliotece”; projekt ma na celu inspirować i inicjować  dziecięcą twórczość  z nadaniem jej społecznego znaczenia poprzez organizowanie publiczności czytelniczej oraz rozwijanie umiejętności komunikowania się, w tym także z wykorzystaniem technologii informacyjnej (realizacja w oddziale sześciolatków w latach 2013-2016).

 

CO  NAS WYRÓŻNIA

 

         dogodna lokalizacja i nowoczesne, zadbane dobrze wyposażone sale lekcyjne

         świetlica szkolna dla uczniów I etapu edukacyjnego wraz z salą zabaw czynna od 630 do 1600

         wysokie wyniki uczniów na sprawdzianach kompetencji po klasie trzeciej i sprawdzianie po klasie VI

         czołowe lokaty w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz wysokie osiągnięcia sportowe uczniów

            troska o bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne ucznia; udział w różnorodnych projektach ogólnopolskich i europejskich min. „Owoce w szkole”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Program przeciwdziałania wadom postawy”, „Zaczarowany świat”, „Alfik”, „Góra grosza”, „Szkoła dla ekorozwoju”, „Fascynujący świat nauki i technologii”.

 

BAZA  SZKOŁY DLA SZEŚCIO I SIEDMIOLATKA

W stołówce małe stoliki na potrzeby sześciolatków

Od ZS1ZOS

       

Sala zabaw to ulubione miejsce maluchów

Od ZS1ZOS

                                 

                                                                

Bezpieczny plac zabaw dla uczniów I etapu edukacyjnego

Od ZS1ZOS

     

_____________________________________________________________________________________________________

    PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2

Publiczne Gimnazjum nr 2 wchodzi w skład  Zespołu Szkół Nr 1 z Oddziałami Sportowymi. Szkoła mieści się przy ulicy Poprzecznej 16 w Brzegu.

 

UCZYMY I WYCHOWUJEMY, DBAJĄC  O  WYSOKI POZIOM KSZTAŁCENIA, PRZYJAZNĄ  ATMOSFERĘ  I POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA

·         W szkole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra  pedagogiczna, która realizuje wiele programów   innowacyjnych.

·         Posiadamy dobrze wyposażone gabinety przedmiotowe w tym nowoczesne pracownie komputerowe i Multimedialne Centrum Biblioteczne.

·         Organizujemy lekcje otwarte na Uniwersytecie Opolskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Planetarium  Śląskim, Muzeum Piastów Śląskich.

·         Oferujemy bogatą gamę zajęć dodatkowych dla ucznia zdolnego, które stanowią uzupełnienie zajęć obowiązkowych. Ich zestaw może zmieniać się w zależności od potrzeb i możliwości szkoły. Stały zestaw obejmuje między innymi przedmiotowe koła zainteresowań, zespół wokalny, warsztaty dziennikarskie, koło fotograficzne, koło plastyczne, szkolne koło  Polskiego Czerwonego Krzyża, szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody.

·         Wspomagamy ucznia z trudnościami w nauce poprzez zajęcia wyrównawcze, konsultacje przedmiotowe, opiekę pedagoga, psychologa i doradcę zawodowego.

·         Pomagamy przy wyborze przyszłej drogi życiowej prowadząc orientację zawodową .

·         Współpracujemy z rodzicami, umożliwiając im udział  w życiu społeczności szkolnej oraz współdecydowanie  o wizerunku  szkoły.

·         Dbamy o bezpieczeństwo młodzieży.

·         Organizujemy liczne wycieczki edukacyjno-krajoznawcze w różne zakątki Polski oraz wyjazdy do kina, teatru, opery i operetki.

 

 Nasi uczniowie od wielu lat osiągają znaczące   sukcesy w konkursach przedmiotowych, tematycznych, zawodach i imprezach sportowych organizowanych na terenie miasta, gminy, powiatu, województwa i  kraju.

 

Pragnąc zaspokoić oczekiwania uczniów i rodziców realizujemy programy innowacyjne  i autorskie.

Uczestniczymy w międzynarodowych i ogólnopolskich  projektach  edukacyjnych m.in.

·      „Życie  w pokoju i harmonii   z naturą pozwoli lepiej zrozumieć świat”. Nasza szkoła znalazła się  w elitarnym gronie najlepszych projektów realizowanych w latach 2009-2011otrzymując status „przykładów dobrej praktyki”.

·      Program “Książka naszych marzeń” realizowany obecnie w edukacji czytelniczo-medialnej,   którego celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i  młodzieży.

·         „Lepsza Szkoła” – program pomagający  w weryfikacji wiedzy uczniów z matematyki,  w badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych .

 ·    „Trzymaj formę” – program promujący aktywny  styl życia i sposoby zdrowego odżywiania.

·     „Prawa dziecka”, „Dostrzec innych – pomoc humanitarna na świecie”, „Wszystkie   kolory świata” – programy mające na celu wspieranie  finansowe misji w Afryce.

·     „Szkoła bez przemocy” - program promujący ideę kibicowania fair play, integrujący uczniów  i ich rodziców, przeciwdziałający agresji.

.     “Gospodarz szkoły” -  program promujący  samorządność  uczniowską.

 

W roku 2011 gimnazjum otrzymało certyfikat MEN - „Szkoła Odkrywców Talentów”, jako szkoła prowadząca systematyczną pracę z uczniem zdolnym, rozwijająca  pasje uczniów oraz ich zainteresowania.

W roku 2013  placówka   uzyskała certyfikat „Zielonej Flagi",  który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej.

W roku 2015 otrzymaliśmy Honorowy Certyfikat “Bezpiecznej szkoły” w ramach II Edycji Opolskiej Kampanii Edukacyjnej “ Przyhamuj - życie przed Tobą”.

 

 

W Publicznym Gimnazjum nr 2  funkcjonują oddziały sportowe o profilu  piłka nożna chłopców i softball dziewczęta.

 

W szkole podstawowej i gimnazjum osiągane są znaczące wyniki w mini piłce nożnej i koszykówce na szczeblu wojewódzkim i krajowym.

 Na mocy  podpisanych umów pomiędzy organem prowadzącym, Opolskim Związkiem Piłki Nożnej i szkołą, Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi ma przyznany status Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Dzieci i Młodzieży w Piłce Nożnej i realizuje wynikające z tego zadania (dotyczy klas sportowych o profilu piłki nożnej).

Klasa o specjalności piłka nożna stworzona jest z myślą o możliwościach rozwoju umiejętności piłkarskich u chłopców. Nasze zajęcia sportowe oparte są na zasadach szkolenia Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Działalność tę wspiera Opolski Związek Piłki Nożnej oraz Uczniowski Klub Sportowy „Szkolna Akademia Piłkarska”.

Klasa o specjalności softball jest stworzona z myślą o dziewczętach, które mogą realizować się w dyscyplinie będącej wieloletnią tradycją naszej szkoły. Jesteśmy jedną z nielicznych szkół na terenie Polski, prowadzących szkolenie w tej dyscyplinie sportowej. Czuwa nad nami Polski Związek Baseballu i Softballu, współpracujemy  z Małą Ligą Baseballu i Softballu w Kutnie oraz Młodzieżowym Klubem Softballowym „Szósta Brzeg”. Prowadzimy także współpracę z Ośrodkami   Softballowymi w Republice Czeskiej.

Od początku istnienia w szkole dbano o rozwijanie postaw prospołecznych, czego wyrazem jest prężnie działający Samorząd Uczniowski, który może pochwalić się osiągnięciem najwyższej lokaty w województwie w projekcie Pro publico bono. Uczniowie rozwijają działania samorządowe między innymi poprzez realizację programu Gospodarz Szkoły.

W naszej szkole nikt nie czuje się obco!!!

Odpowiednie i  efektywne nauczanie w Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu możliwe jest dzięki odpowiedniej bazie lokalowej oraz bazie techniczno-dydaktycznej, która stale jest rozwijana i unowocześniana. Szkoła dysponuje:

  • boiskiem do softballa o nawierzchni naturalnej,

  • boiskiem uniwersalnym o nawierzchni tartanowej (m.in. siatkówka, piłka koszykowa)

  • boiskiem do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, oświetleniem oraz budynkiem      socjalnym (szatnia, natryski)

  • dużą  salą gimnastyczną ( wyremontowaną)  z zapleczem sanitarnym oraz mniejszą  salą gimnastyczną z pełnym wyposażeniem

  • salą do gimnastyki korekcyjnej

  • biblioteką z bogatym księgozbiorem, który jest systematycznie wzbogacany zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów i nauczycieli,

  • centrum multimedialym dla uczniów (środki audiowizualne, tablice multimedialne,  komputery),

  • stołówką,

  • gabinetem  pielęgniarki szkolnej.

 

Możemy poszczycić się dużą liczbą uczniów otrzymujących stypendia za wyniki w nauce oraz wyniki sportowe.

Szkoła daje swoim uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju.

 

Od ZS1ZOS
Od Odkrywcy Talentów
Od Inauguracja 2015
Od Rozpoczęcie roku sportowego
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
   Aktualności :: Galeria zdjęć :: Dla Rodziców :: Kontakt :: Księga Gości :: Brzeg :: ENGLISH
Copyright © Adam Oleszko - 2011
engine: PHP-Fusion v6.01 ||