zs1zos.pl

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystając ze strony zs1zos.pl wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.


Aktualności Galeria zdjęć Dla Rodziców Kontakt Księga Gości Brzeg ENGLISH | |  
Nawigacja
BIP
  Biuletyn Informacji Publicznej

SZKOŁA
  Opis szkoły
  Pedagog, psycholog, logopeda
  Gimnastyka korekcyjna
  Świetlica
  Strój ucznia do szkoły

REKRUTACJA
  Obwód Szkoły Podstawowej
  Rekrutacja Szkoła Podstawowa
  Rekrutacja Oddziały Sportowe

DOKUMENTY SZKOŁY
  Program wychowawczy
  Program profilaktyczny
  Wewnątrzszkolny system oceniania
  Diagnoza stylu uczenia się

NAUCZYCIELE
  Dyrekcja
  Wykaz nauczycieli
  Szkolny zestaw programów nauczania
  Podręczniki Szkoła Podstawowa
  Podręczniki Gimnazjum

UCZNIOWIE
  Konkursy
  Matecznik Polonisty
  Liga zadaniowa
  Projekty edukacyjne
  Prymusi
  Lektury Szkoła Podstawowa
  Lektury Gimnazjum

BIBLIOTEKA
  Aktualności
  Regulaminy

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
  Co robimy
  Skład SU
  Gospodarz Szkoły
  SU - galeria

WOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY – ODDZIAŁ BRZEG
  Regulamin
  Cele szkolenia
  Program Szkolenia
  Warunki Socjalno - bytowe
  Wykaz kadry trenerskiej

PIŁKA NOŻNA
  Cele i program akademii
  Harmonogram zajęć
  Wydarzenia
  Treningi
  ROCZNIK 1998
  ROCZNIK 1997

GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
  GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY

ODDZIAŁY SPORTOWE
  ODDZIAŁY SPORTOWE

Reklama

eXtreme-fusion

[Rozmiar: 418 bajtów]Brzeg

Informacje:

Brzeg położony jest nad Odrą, na Nizinie śląskiej, w południowo-zachodniej części kraju. Obecnie liczy ponad 40 tys. mieszkańców. Prawa miejskie otrzymał w 1248 r. (wg innych źródeł w 1250 r.). Miasto posiada wiele zabytków: renesansowy Zamek Piastowski (XIII - XVI w. - obecnie jest siedzibą Muzeum Piastów śląskich) ze słynną bramą, na której umieszczone są popiersia Piastów i przylegającą gotycką kaplicą św. Jadwigi (umieszczone są w niej sarkofagi Piastów śląskich), kościoły (XIV - XVIII w.), renesansowy ratusz (XVI w.) renesansowe i barokowe kamienice (XVI - XVIII w.). Od XIV wieku Brzeg był stolicą księstwa i jednym z największych ośrodków handlowych na śląsku (wielkie targi bydła). W XVI - XVIII wieku miasto było również znaczącym ośrodkiem oświatowym. W drukarni brzeskiej drukowano m.in. druki polskie. Podczas II wojny światowej został zniszczony w ok. 80%. Obecnie Brzeg jest znaczącym w województwie opolskim ośrodkiem kulturalnym. Odbywają się tu bowiem cykliczne imprezy kulturalne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym - Międzynarodowy śląski Festiwal Muzyczny "Porozumienie", Wieczory Lisztowskie, Festiwal Piosenki Angielskiej, Wratislavia Cantans - turniej kontratenorów, Międzynarodowy Najazd Poetów na Zamek Piastów śląskich, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Wiedeńskiej, Ogólnopolska Muzyczna Scena Młodych "Bariery Kariery", Ogólnopolski Festiwal Teatrów Różnych Form "Theatron" .


środowisko naturalne:

Krajobraz charakteryzuje się jednostajnością, a nawet pewną monotonnością. Powierzchnia Brzegu wynosi 15 km 2, natomiast miasto zamieszkuje ponad 40 tys. mieszkańców. Miasto Brzeg i gmina Brzeg (od 1 stycznia 1999 r. również powiat brzeski) administracyjnie należy do województwa opolskiego. W Brzegu dominuje klimat przejściowy. Zimy z reguły są łagodne i niedługie. Lato natomiast charakteryzuje się dużą zmiennością temperatur (w wyniku ścierania się mas powietrza znad Atlantyku z masami wschodnimi). Często po bardzo upalnych dniach następują bez żadnego przejścia okresy chłodne ze znacznymi opadami. Największe ich nasilenie przypada na lipiec, a najmniejsze na miesiąc marzec.
Wody z całego obszaru Ziemi Brzeskiej spływają do Odry. Rzeka ta w swej historii wielokrotnie zmieniała swoje koryto, o czym świadczą liczne stawy i małe jeziora zwane starorzeczami. Część z nich zanikła, porośnięta roślinnością wodną i bagienną. Wylewy Odry przybierały wielokrotnie katastrofalne rozmiary. Ostatnia, najtragiczniejsza powódź miała miejsce w lipcu 1997 r-oku. Wprawdzie miasto Brzeg wówczas nie ucierpiało ale skutki tzw. "potopu" lub też "powodzi stulecia" bardzo dotkliwie odczuły miejscowości bezpośrednio sąsiadujące z Brzegiem w tym m.in. Szydłowice, Błota, Dobrzyń, Lubsza, Kościerzyce, Pisarzowice, Czepielowice.


Historia:

Brzeg, miasto piastowskie o bogatej historii, kulturze i tradycjach, zaliczane jest do jednych z najpiękniejszych miast na śląsku. Początkowo był osadą rybacko - handlową, zwaną "Wysokie Brzegh", położoną przy jednym z najważniejszych szlaków średniowiecznej Europy. W XIII wieku Brzeg przekształca się w osadę targową o charakterze miejskim, której lokacji dokonał książę wrocławski Henryk III w 1248 roku.

 


Z kart historii

Korzystne położenie miasta, książęce przywileje z rodu Piastów sprzyjało dynamicznemu rozwojowi zamożności tutejszych mieszkańców oraz roli burmistrza i jego rady. Powstają mury miejskie wraz z licznymi obwarowaniami zamku, stwarzając nowoczesny system obronny zabezpieczający Brzeg. Szczególne zasługi dla rozwoju średniowiecznego Brzegu położył książę Ludwik I (panował w latach 1359 - 1398), pod którego rządami przeprowadzono wiele znamienitych prac budowlanych. Hojnie wyposażona przyzamkowa fundacja kolegiaty św. Mikołaja i miejskiego ratusza podkreślał nienaganne stosunki Księcia z mieszkańcami Brzegu. W rozwoju przestrzennym miasta Rynek i Plac Zamkowy skupiły szachownicowy układ ulic tworząc tym samym jego zarys urbanistycznego rozwoju. świetność miasta przygasa w XV wieku, gdy trawią go pożary i plądrują wojska husyckie. Brzeg odbudowuje się jednak za każdym razem, dzięki szczególnej opiece książąt brzesko - legnickich. Nowy okres w dziejach miasta zapoczątkowuje panowanie księcia Jerzego II ( 1547 - 1586 ). Miasto zaczęło się fortyfikować w sposób nowoczesny, wprowadzając system bastionowy, włoski wokół zamku i nad Odrą, a następnie rozbudowuje mury obronne według wzorów holenderskich. Jest to okres przebudowy zamku na renesansową rezydencję, godną piastowskiego władcy. Ratusz i wiele okalających go domów, wznoszonych dla brzeskiego patrycjatu i mieszczan nosi cechy attykowe w późnorenesansowej stylistyce architektonicznej. W ślad za szybkim rozwojem gospodarczym miasta, dzięki mecenatowi księcia Jerzego II rozwijała się szkoła i nauka w gmachu nowo wybudowanego "Gymnasium Illustre Bregense". Znane w Brzegu były teatr i drukarnia ewangelicka, jednak wojna trzydziestoletnia w latach 1618 - 1638 stała się początkiem powolnego upadku miasta. Przemarsze wojsk, rabunki i epidemie dziesiątkują ludność Brzegu. W 1675 roku umiera młodociany Książe Jerzy IV Wilhelm, ostatni przedstawiciel dynastii piastowskiej. Brzeg przechodzi pod panowanie austriackich Habsburgów, co wcale nie poprawiło trudnej sytuacji miasta. W wyniku osiemnastowiecznej rywalizacji między Austrią i Prusami o panowanie na śląsku, doszło do starcia zbrojnego na polach wsi Małujowice, położonej zaledwie kilka kilometrów od Brzegu. Miasto po uciążliwym bombardowaniu artyleryjskim przez wojska króla Fryderyka II znajdzie się pod panowaniem niemieckim. Prusacy zamieniają Brzeg w twierdzę, jednak miasto nie oparło się wojskom francuskim i w 1807 roku z rozkazu Napoleona wyburzono umocnienia obronne, a w ich miejsce założono promenady i parki.


Miasto zieleni

Brzeg wchłonął sieć drożną swoich przedmieść, a tym samym powstają nowe ulice: Jana Pawła II (Polna), B. Chrobrego (Lipowa), Piastowska czy Wrocławska. Zieleń przenika w architekturę, tworząc interesujące zakątki krajobrazowe w postaci przepięknych alej lipowych, miejskich parków i ogrodów. Wraz z rozbiórką fortyfikacji powstają nowe place: Plac Bramy Wrocławskiej, Nowy Rynek. Ulice przekształcają się z wąskich tras komunikacyjnych w przepiękne aleje wysadzane różnymi gatunkami drzew. Nowo powstające parki, ogrody promenady przedzielił ciasną zabudowę Starego Miasta. Składają się na nie Park Centralny, Park nad Fosą, Park Nadodrzański. Szczególnego uroku nadaje im unikalna roślinność oraz kilkaset (ok. 300) gatunków drzew i roślin pochodzących z różnych kontynentów. Dodatkową atrakcją są efektowne fontanny, które zdobią miasto nie mniej niż jego zabytkowa architektura. W 1842 roku dociera do Brzegu pierwsza linia kolejowa łącząca miasto z Wrocławiem. W latach następnych miasto uzyskało połączenie z Opolem, Nysą i Strzelinem. Rozwój kapitalistycznego Brzegu przynosi budowę wodociągów wraz z nowo powstałą dzielnicą przemysłową. Garbarnia Molla , Cukrownia czy fabryka maszyn zaliczane są jak na owe czasy do najnowocześniejszych w Europie. Pociągnęło to za sobą przebudowę kwartałów domów w obrębie Starego Miasta. Dokonano kanalizacji ulic wraz z budową oczyszczalni ścieków. Brzeskie ulice pokryły się twardą kostką granitową, którą do dziś można jeszcze zobaczyć. Lata I Wojny światowej (1914 - 1918) uczyniły miasto garnizonowym za sprawą budowy lotniska, przystosowano go w późniejszym okresie do celów cywilnych. Rok 1945 przyniósł zupełnie nowy rozdział w dziejach miasta. Zniszczony w 60% Brzeg, w warunkach odbudowującego się państwa polskiego przystąpiono od razu do zabezpieczania i konserwowania zabytków. W pamięci ludzkiej przetrwał Zamek, Ratusz, Gimnazjum, kamieniczki, kościoły jako dzieła szlachetne i bez względu na to w jakim okresie i z czyjej inspiracji powstały, należało je uchronić przed zniszczeniem. Miało to wyjątkowe znaczenie dla miejscowości, która wyróżnia się bogactwem wartości kulturowych w architekturze i sprzymierzonej z nią plastyce.


Miasto zabytków

Współczesny Brzeg to miasto zabytków, które znajdują się na stosunkowo niewielkiej powierzchni. Do najwspanialszych należą niewątpliwie: Zamek Piastowski, Ratusz Miejski, Gimnazjum w stylu renesansowym. Gotycki kościół św. Mikołaja wraz z barokową świątynią p.w. Podwyższenia Krzyża świętego stanowią do dziś ważny aspekt życia religijnego mieszkańców miasta. Kolegiacki kościół św. Jadwigi stał się nekropolią brzeskich Piastów, która ucierpiała w czasie pruskiego bombardowania miasta, po dziś dzień godnie reprezentuje miejsce spoczynku wielu Piastów linii legnicko - brzeskiej, panującej w latach 1311 - 1675. Ostatnie lata w mieście to czas inwestycji jak: kryta pływalnia, oczyszczalnia miejska, wysypisko odpadów czy przebudowa brzeskich ulic. Na stałe do Brzegu zagościły wspaniałe imprezy kulturalno - rozrywkowe organizowane przez Zamek Piastów śląskich i Brzeskie Centrum Kultury. Odbywający się na wiosnę Międzynarodowy śląski Festiwal Muzyczny "Porozumienie" organizowany z ramienia Fundacji "Nasz śląsk - Nasza Europa" trwale się wpisał w życie muzyczne miasta. Zamkowe Wieczory Trzech Muz, Wieczory Lisztowskie są również okazją do prezentacji artystycznej twórczości tutejszych artystów. Znajdują się tu liczne i znane zakłady przemysłowe takie jak: Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Tłuszczowego S.A. (popularna "Kama"), Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych "ODRA" Sp. z o.o. czy Fabryka Silników Elektrycznych "Besel" S.A. - wchodząca w skład holdingu Elektrim Motor.
Dzisiejszy Brzeg to miasto piastowskie, z wieloma do dziś upamiętnionymi zabytkami tamtego okresu. Dlatego jest czymś naturalnym, że dążymy do poznania przeszłości najbliższej okolicy, z którą związane jest nasze życie. Poznanie historii Brzegu od czasów zamierzchłych po dzień dzisiejszy ma szczególne znaczenie w kultywowaniu polskich tradycji kulturowych i właśnie tu na śląsku zasługuje na uwagę.

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
   Aktualności :: Galeria zdjęć :: Dla Rodziców :: Kontakt :: Księga Gości :: Brzeg :: ENGLISH
Copyright © Adam Oleszko - 2011
engine: PHP-Fusion v6.01 ||