zs1zos.pl

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystając ze strony zs1zos.pl wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.


Aktualności Galeria zdjęć Dla Rodziców Kontakt Księga Gości Brzeg ENGLISH | |  
Nawigacja
BIP
  Biuletyn Informacji Publicznej

SZKOŁA
  Opis szkoły
  Pedagog, psycholog, logopeda
  Gimnastyka korekcyjna
  Świetlica
  Strój ucznia do szkoły

REKRUTACJA
  Obwód Szkoły Podstawowej
  Rekrutacja Szkoła Podstawowa
  Rekrutacja Oddziały Sportowe

DOKUMENTY SZKOŁY
  Program wychowawczy
  Program profilaktyczny
  Wewnątrzszkolny system oceniania
  Diagnoza stylu uczenia się

NAUCZYCIELE
  Dyrekcja
  Wykaz nauczycieli
  Szkolny zestaw programów nauczania
  Podręczniki Szkoła Podstawowa
  Podręczniki Gimnazjum

UCZNIOWIE
  Konkursy
  Matecznik Polonisty
  Liga zadaniowa
  Projekty edukacyjne
  Prymusi
  Lektury Szkoła Podstawowa
  Lektury Gimnazjum

BIBLIOTEKA
  Aktualności
  Regulaminy

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
  Co robimy
  Skład SU
  Gospodarz Szkoły
  SU - galeria

WOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY – ODDZIAŁ BRZEG
  Regulamin
  Cele szkolenia
  Program Szkolenia
  Warunki Socjalno - bytowe
  Wykaz kadry trenerskiej

PIŁKA NOŻNA
  Cele i program akademii
  Harmonogram zajęć
  Wydarzenia
  Treningi
  ROCZNIK 1998
  ROCZNIK 1997

GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
  GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY

ODDZIAŁY SPORTOWE
  ODDZIAŁY SPORTOWE

Reklama

eXtreme-fusion

[Rozmiar: 418 bajtów]Pedagog, psycholog, logopeda

Szanowni Rodzice
 
zapraszamy do współpracy ze specjalistami wspierającymi pracę szkoły i pracujących z Państwa dziećmi
 
PEDAGOGAMI SZKOLNYMI:
 
Magdaleną Rybacką - pedagog  Szkoły Podstawowej (gabinet na I piętrze budynku D)
Anną Malawską - pedagog   Gimnazjum (gabinet na  I piętrze budynku B)
 
PSYCHOLOGIEM
 
Iwoną Wysocką  (gabinet na I piętrze budynku B)
 
LOGOPEDĄ:
 
Iwoną Waszczykowską (gabinet na parterze budynku B)
 
DORADCĄ ZAWODOWYM
 
Wiesławą Byczkowską (gabinet na I piętrze budynku B)
 

 

 

PSYCHOLOG SZKOLNY – MGR IWONA WYSOCKA

 

 

GODZINY PRACY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Poniedziałek

8:30 -14:00

Wtorek

8:30 -13:00

Środa

8:30- 14:30

Czwartek

8:30 -14:00

Piątek

8:30 – 13:00

 

Psycholog realizuje w naszej szkole następujące zadania:

 

 

1.       Praca z dziećmi:

 

-        Diagnoza potencjalnych możliwości dziecka.

-        Diagnoza trudności dydaktycznych, wychowawczych i emocjonalnych dziecka poprzez obserwację w klasie, wywiad z rodzicem, nauczycielem oraz poprzez wykorzystanie technik projekcyjnych.

-        Indywidualne zajęcia z dziećmi (relaksacyjne, rozwijające, korygujące, wspomagające, terapeutyczne).

-        Zajęcia z klasami - profilaktyczne, wychowawcze, rozwijające możliwości.

-        Rozmowy terapeutyczne i zajęcia o charakterze terapeutycznym z dziećmi.

-        Rozmowy wychowawcze.

-        Interwencje kryzysowe i sytuacyjne

 

2.       Praca z rodzicami:

 

-        Indywidualne spotkania z rodzicami o charakterze psychoedukacyjnym, z elementami poradnictwa – w zależności od zgłaszanych potrzeb.

-        Udzielanie informacji zwrotnych na temat przebiegu pracy z dzieckiem, ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich, współudział w terapii dziecka.

-        Udzielanie wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych wychowawczo i losowo, kierowanie do specjalistów zajmujących się konfliktami małżeńskimi, terapią rodzin, leczeniem - w zależności od potrzeb.

-        Poradnictwo w zakresie zagrożeń uzależnieniami.

 

3.       Współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami i pedagogiem szkolnym:

 

-        Wywiady na temat funkcjonowania społecznego i emocjonalnego dziecka.

-        Konsultacje w celu ustalenia optymalnych sposobów oddziaływań z wychowawcami i pedagogiem szkolnym.

-        Interwencje wychowawcze.

-        Współpraca z instytucjami wspierającymi pracę szkoły.

-        Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

 

PEDAGOG SZKOLNY – MGR ANNA MALAWSKA

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2

 

 

GODZINY PRACY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

(w tym godziny lekcyjne)

Poniedziałek

8:00 – 16:00

Wtorek

9:00 - 14:00

Środa

10:00 – 15:00

Czwartek

8:00 – 12:00

Piątek

8:00 - 14:00

 

 

PEDAGOG SZKOLNY – MGR MAGDALENA RYBACKA

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6

 

 

GODZINY PRACY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Poniedziałek

9:00 – 12:30 

14:30 - 15:30

Wtorek

9:00 – 13:30

14:30 - 15:30

Środa

8:00-13:30

14:30 - 16:00

Czwartek

9:00-12:30

14:30 - 16:00

Piątek

10:30 -12:30

14:30 - 15:15

 

 

Pedagog realizuje w naszej szkole następujące zadania:

 

-      udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,

-      udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,

-      udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,

-      przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,

-      rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,

-      udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,

-      organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej,

-      prowadzi zajęcia profilaktyczne, zajęcia dotyczące radzenia sobie ze stresem, napięciami,

-      prowadzi zajęcia integracyjne

-      prowadzi konsultacje dla rodziców,

-      współpracuje z instytucjami takimi jak MOPS, TPD, TKOPD, Sąd, Policja , PPP, Urząd Miasta,

-      organizuje pomoc materialną

 

LOGOPEDA SZKOLNY – MGR IWONA WASZCZYKOWSKA

 

 

GODZINY PRACY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Poniedziałek

8:00 – 12:40

Wtorek

8:00 – 14:30

Środa

8:00-13:45

Czwartek

8:00-12:45

Piątek

8:00 -12:45

 

 

Zadania logopedy:  

 

1. Diagnoza

 

a) Przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy:

- badania przesiewowe w klasach O-I

- badania kontrolne w klasach starszych.

b) Diagnozowanie logopedyczne:

- badania indywidualne

- wywiady z rodzicami

- konsultacje u specjalistów.

c) Organizowanie pomocy logopedycznej.

 

2. Terapia

 

a) Prowadzenie  terapii logopedycznej:

- usuwanie zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej

- pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem, rozumieniem, czytaniem i pisaniem

- prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę.

b) Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.                         

 

3. Profilaktyka

 

a) Podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej oraz czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy:

- ulotki, broszury, instrukcje do ćwiczeń dla rodziców i dzieci

Organizowanie i  udział    w dniach otwartych szkoły

b) Wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki

c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

 

DORADCA ZAWODOWY – MGR WIESŁAWA BYCZKOWSKA

 

 

GODZINY PRACY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Wtorek

8:00 – 8:45

9:45 – 12:50

Środa

8:00 – 8:45

10:40 – 11:45

Czwartek

8:00 – 9:35

10:40 – 12:50

Piątek

10:30 – 11:45

13:45 – 14:35

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
   Aktualności :: Galeria zdjęć :: Dla Rodziców :: Kontakt :: Księga Gości :: Brzeg :: ENGLISH
Copyright © Adam Oleszko - 2011
engine: PHP-Fusion v6.01 ||