zs1zos.pl

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystając ze strony zs1zos.pl wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.


Aktualności Galeria zdjęć Dla Rodziców Kontakt Księga Gości Brzeg ENGLISH | |  
Nawigacja
BIP
  Biuletyn Informacji Publicznej

SZKOŁA
  Opis szkoły
  Pedagog, psycholog, logopeda
  Gimnastyka korekcyjna
  Świetlica
  Strój ucznia do szkoły

REKRUTACJA
  Obwód Szkoły Podstawowej
  Rekrutacja Szkoła Podstawowa
  Rekrutacja Oddziały Sportowe

DOKUMENTY SZKOŁY
  Program wychowawczy
  Program profilaktyczny
  Wewnątrzszkolny system oceniania
  Diagnoza stylu uczenia się

NAUCZYCIELE
  Dyrekcja
  Wykaz nauczycieli
  Szkolny zestaw programów nauczania
  Podręczniki Szkoła Podstawowa
  Podręczniki Gimnazjum

UCZNIOWIE
  Konkursy
  Matecznik Polonisty
  Liga zadaniowa
  Projekty edukacyjne
  Prymusi
  Lektury Szkoła Podstawowa
  Lektury Gimnazjum

BIBLIOTEKA
  Aktualności
  Regulaminy

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
  Co robimy
  Skład SU
  Gospodarz Szkoły
  SU - galeria

WOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY – ODDZIAŁ BRZEG
  Regulamin
  Cele szkolenia
  Program Szkolenia
  Warunki Socjalno - bytowe
  Wykaz kadry trenerskiej

PIŁKA NOŻNA
  Cele i program akademii
  Harmonogram zajęć
  Wydarzenia
  Treningi
  ROCZNIK 1998
  ROCZNIK 1997

GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
  GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY

ODDZIAŁY SPORTOWE
  ODDZIAŁY SPORTOWE

Reklama

eXtreme-fusion

[Rozmiar: 418 bajtów]Dla Rodziców

WYKAZ DNI WOLNYCH

 

Na podstawie  § 5 ust. 1,2 i 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.

w sprawie organizacji roku szkolnego

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki informuje,

że w roku szkolnym 2017/2018

dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustala się:

 

13 października 2017r.

22 grudnia 2017r.

18 kwietnia 2018r.

19 kwietnia 2018r.

20 kwietnia 2018r.

30 kwietnia 2018r.

02 maja 2018r.

01 czerwca 2018r.

 

HARMONOGRAM WYWIADÓWEK

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusz Kościuszki

ROK SZKOLNY 2017/2018

l.p.

Data spotkania

Cel spotkania

Forma spotkania

Adresaci spotkania

1.        

12.09.2017

Ø  Zapoznanie z programem nauczania, podręcznikami oraz wymaganiami edukacyjnymi poszczególnych edukacji przedmiotowych (spotkanie z zespołem nauczycieli uczących w danym oddziale)

Ø  Zapoznanie rodziców  z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

Ø  Zapoznanie rodziców ze sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunkami i trybem uzyskania oceny,  w tym oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Ø  Zapoznanie rodziców z kryteriami ocen zachowania oraz warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Ø  Wybór Rady Oddziałowej.

Ø  Przypomnienie praw i obowiązków ucznia.

Ø  Informacja na temat ubezpieczenia, wpłat na ochronę i Radę Rodziców.

Spotkanie zbiorowe

Rodzice klas pierwszych     czwartych i siódmych szkoły podstawowej

2.        

21.09.2017

Ø Zapoznanie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

Ø Zapoznanie rodziców ze sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunkami                 i trybem uzyskania oceny,  w tym oceny wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

Ø Zapoznanie rodziców z kryteriami ocen zachowania oraz warunkami i trybem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

Ø Zapoznanie rodziców uczniów klas trzecich gimnazjum z możliwościami dostosowania wymagań i form egzaminu  do indywidualnych potrzeb uczniów.

Ø Poinformowanie rodziców klas drugich o warunkach realizacji projektu gimnazjalnego

Ø Wypełnieni deklaracji wyboru języka na egzamin gimnazjalny

Ø Wybór Rady Oddziałowej.

Ø Przypomnienie praw i obowiązków ucznia.

Ø Informacja na temat ubezpieczenia, wpłat na ochronę i Radę Rodziców.

Spotkanie zbiorowe

Rodzice klas drugich, trzecich, piątych, szóstych szkoły podstawowej oraz klas drugich i trzecich gimnazjum

3.        

19.10.2017

Ø  Zapoznanie rodziców z dokumentami szkolnymi: Statutem szkoły, Programem Wychowawczo – Profilaktycznym  Szkoły   i klasy.

Ø Zapoznanie rodziców                                     z zaplanowanymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ø Omówienie bieżących osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Ø Sprawy różne.

Spotkanie zbiorowe

Rodzice uczniów wszystkich oddziałów.

4.        

23.11.2017

Ø Indywidualne spotkania z wychowawcą – omówienie postępów edukacyjnych uczniów oraz ich funkcjonowanie w szkole pod kątem zachowania.

Konsultacje indywidualne

Rodzice uczniów wszystkich oddziałów.

5.        

19.12.2017

Ø Zapoznanie rodziców z propozycjami ocen śródrocznych ze szczególnym uwzględnieniem ocen niedostatecznych oraz nieodpowiednich i nagannych zachowania.

Ø Indywidualne konsultacje z nauczycielami uczącymi w danym oddziale.

Ø Zapoznanie rodziców uczniów klas trzecich gimnazjum z procedurami egzaminu ze szczególnym uwzględnieniem  obowiązków ucznia przystępującego do egzaminu gimnazjalnego.

Ø Sprawy bieżące.

Ø W trakcie wywiadówek – kiermasz bożonarodzeniowy.

Spotkanie zbiorowe

Rodzice uczniów wszystkich oddziałów.

6.        

30.01.2018

Ø Wywiadówki po klasyfikacji śródrocznej – przekazanie rodzicom informacji na temat uzyskanych ocen za I okres roku szkolnego 2017/2018

Ø Podsumowanie pracy wychowawczej za pierwszy okres – zaplanowanie zadań na II okres

Ø Sprawy bieżące.

Spotkanie zbiorowe

Rodzice uczniów wszystkich oddziałów.

7.        

27.02.2018

Ø Indywidualne spotkania z wychowawcą – omówienie postępów edukacyjnych uczniów oraz ich funkcjonowanie w szkole pod kątem zachowania.

Konsultacje indywidualne

Rodzice uczniów wszystkich oddziałów.

8.        

27.03.2018

Ø Przypomnienie rodzicom uczniów klas trzecich gimnazjum  procedur przebiegu egzaminu

Ø Omówienie bieżących osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz sytuacji wychowawczej w klasie.

Ø Indywidualne konsultacje z nauczycielami uczącymi w danym oddziale.

Ø Sprawy bieżące.

Ø W trakcie wywiadówek – kiermasz wielkanocny.

Spotkanie zbiorowe

Rodzice uczniów wszystkich oddziałów.

9.        

26.04.2018

Ø Indywidualne spotkania z wychowawcą – omówienie postępów edukacyjnych uczniów oraz ich funkcjonowanie w szkole pod kątem zachowania.

Ø Targi edukacyjne dla uczniów i rodziców uczniów klas trzecich gimnazjum (prezentacja szkół ponadgimnazjalnych).

Konsultacje indywidualne

Rodzice uczniów wszystkich oddziałów.

10.    

24.05.2018

Ø Zapoznanie rodziców z propozycjami ocen rocznych ze szczególnym uwzględnieniem ocen niedostatecznych oraz nieodpowiednich i nagannych zachowania.

Ø Indywidualne konsultacje w nauczycielami uczącymi w danym oddziale.

Ø Sprawy bieżące.

Spotkanie zbiorowe

Rodzice uczniów wszystkich oddziałów.

 

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tadeusz Kościuszki
 
Kalendarium
data / termin
podstawa prawna
Rozpoczęcie roku szkolnego
4  września 2017 r.
podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
Święto Komisji Edukacji Narodowej
13 października 2017 r. (piątek)
 
Wszystkich Świętych
1 listopada 2017 r. (środa)
 
Zimowa przerwa świąteczna
 
23 – 31  grudnia 2017 r.
podstawa prawna:
 § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
Informacje o zagrożeniu ucznia otrzymaniem oceny niedostatecznej (informacje o przewidywanej ocenie śródrocznej z przedmiotów)
do 21 grudnia  2017 r.
Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusz Kościuszki
Konferencja klasyfikacyjna
(śródroczna)
 11 stycznia 2018 r. (czwartek)
Statut  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusz Kościuszki
Zakończenie pierwszego półrocza
20 stycznia 2017 r. (piątek)
Statut  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusz Kościuszki
Ferie zimowe
15 – 28  stycznia 2018 r.
 podstawa prawna:
 § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz.432 z późn. zm.)
Dzień patrona szkoły
23  marca 2016 (piatek)
Statut  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusz Kościuszki
Wiosenna przerwa świąteczna
29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
Informacje o zagrożeniu ucznia otrzymaniem oceny niedostatecznej (informacje o przewidywanej ocenie śródrocznej z przedmiotów)
do 4 czerwca 2018 r.
Statut  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusz Kościuszki
Święto Bożego Ciała
31 maja 2018 r. (czwartek)
 
Egzamin przeprowadzony w
ostatnim roku nauki w gimnazjum
część humanistyczna 18  kwietnia 2018 r. (środa)
część matematyczno – przyrodnicza
19  kwietnia 2018 r. (czwartek)
część z języka obcego nowożytnego
20  kwietnia 2018 r. (piątek)
podstawa prawna:
art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.); § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)
Terminarz spotkań z rodzicami (wywiadówki) w tym konsultacje przedmiotowe
Wrzesień:
12.09.2017 klasy I, IV , VII szkoły podstawowej
21.09.2018 klasy II, III, V, VI szkoły podstawowej
Klasy II, III gimnazjum
Październik: 19.10.2017 r.
Listopad: 23.11.2017 r. 
Grudzień: 19.12.2017 r.
Styczeń: 30.01.2017 r.
Luty: 27.02.2018 r.
Marzec: 27.03.2018 r.
Kwiecień: 26.04.2017 r.
Maj: 24.05.2017 r.
 
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
13 października 2017 r. (piątek)
22  grudnia 2017 r. (piątek)
18,19,20 kwietnia 2018 r
30 kwietnia 2018 r.
2 maja 2018 r. (środa)
1 czerwca2018 r. (piątek)
 
 
 
 
 
 
Festyn szkolny
15 czerwca 2018 r.
Statut  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusz Kościuszki
Konferencja klasyfikacyjna (roczna)
15 czerwca 2018 r. (piątek)
 
Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych (zakończenie roku szkolnego)
22 czerwca 2018 r.
podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)
Ferie letnie
23 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
podstawa prawna:
 § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

 

 

 

Drogi Rodzicu

Chcielibyśmy zwrócić tobie uwagę na korzystanie twojego dziecka z urządzeń mobilnych (komórka, tablet, laptop, komputer) , a jednocześnie z Internetu.

U bardzo wielu z nas rodziców korzystanie z internetu wzbudza obawy o to co dziecko robi w Internecie i jak spędza tam czas i jest w wielu przypadkach zasadna obawa.

Można stwierdzić, że w chwili obecnej relacje pomiędzy dziećmi i nastolatkami i ich rozmowy w dużym stopniu są prowadzone przez komunikatory i portale społecznościowe:

Facebooka, Messengera, twittera itp. najczęściej nasze dzieci mają większą wiedzę i umiejętności korzystania z internetu, gier mobilnych i aplikacji dlatego możemy mieć wrażenie, że nie mamy na to wpływu co dzieci robią w internecie i nie mamy wpływu na zwiększenie bezpieczeństwa naszego dziecka w sieci.

Jednak chcieliśmy zachęcić pastwa do skorzystania z poniższych porad, które wpływają na poziom bezpieczeństwa dzieci, jak i również nasz rodzicielki komfort.

Starajmy się budować dobre relacje z naszym dzieckiem, by samo chciało przyjść i powiedzieć nam, gdy dzieje się coś złego. By tak się stało, musimy zasłużyć na zaufanie naszego dziecka. Bez zaufania nie mamy co na to liczyć. Nic tak nie chroni dziecka jak dobre relacje z rodzicami.

Jeśli rodzic wie, że zachodzi uzasadnione podejrzenie zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, np. wie, ze coś niepokojącego dzieje się  jego dzieckiem, dziecko wspomina o grze „niebieski wieloryb” itp.  to może sprawdzić korespondencję, działając w tzw. stanie wyższej konieczności. Warto jednak to mocno podkreślić: to jest sytuacja wyjątkowa, a nie reguła.

Warto również zapoznać się z zasadami korzystania z internetu opracowane przez Fundację dzieci Niczyje (http://dzieckowsieci.fdn.pl/rodzice-podstawowe-zasady-bezpieczenstwa)

1. Ustal z dzieckiem zasady korzystania z sieci adekwatne do jego wieku, takie jak: maksymalny czas spędzany w sieci, serwisy i strony internetowe, które może odwiedzać, sposoby reagowania na niebezpieczne sytuacje.

Możesz w tym celu posłużyć się „Umową o bezpiecznym korzystaniu z Internetu”, która jest dostępna w serwisie. By zwiększyć prawdopodobieństwo, że dziecko będzie przestrzegało zasad, nie narzucaj ich, ale uzgodnij je ze swoją pociechą – znajdźcie kompromis. Pamiętaj jednak o konsekwencji – robienie wyjątków, łamanie uzgodnień spowoduje, że dziecko nie będzie traktowało tych zasad poważnie.

2. Umieść komputer w powszechnie dostępnym miejscu w domu. Bądź obok swojego dziecka, kiedy surfuje po Internecie.

Nie musisz być policjantem, który sprawdza każdą ze stron, na które wchodzi Twoje dziecko. Nie pozwól jednak, by dziecko zamykało się sam na sam z komputerem w swoim pokoju. Jeśli komputer zostanie umieszczony tam, gdzie bywają wszyscy domownicy, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że dziecko, zwłaszcza małe, trafi na treści nieprzeznaczone dla niego lub wejdzie w kontakt z niebezpieczną osobą. Twoje dziecko potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, które możesz mu dać swoją obecnością i bliskością. Bądź z nim po to, by służyć mu radą i wskazać potencjalne zagrożenia.

3. Naucz dziecko zasady ograniczonego zaufania do osób i treści, na które trafia w sieci. Jeśli dopuszczasz możliwość kontaktów dziecka z osobami poznanymi w Internecie, kontroluj te znajomości. Reaguj na wszelkie podejrzane sytuacje! Zapewnij dziecko, że w sytuacji zagrożenia zawsze może liczyć na Twoją pomoc!

Jako rodzic jesteś odpowiedzialny zarówno za wprowadzenie swojego dziecka w świat realny, jak i wirtualny. Naucz je odróżniać wiarygodne źródła i fakty od wiadomości wyssanych z palca i informacyjnego szumu. Przekonaj je, że nie każda osoba spotkana w sieci jest tym, za kogo się podaje, a tym bardziej, że nie zawsze jest warta zaufania i otwartości. Naucz je, by samo nie rozpowszechniało fałszywych wiadomości, zwłaszcza dotyczących innych ludzi. Jeśli jesteś świadkiem podejrzanej sytuacji w której bierze udział Twoje dziecko – rozmawiaj z nim, daj mu poczucie, że ma w Tobie oparcie. Razem szukajcie najlepszego wyjścia z tej sytuacji. Nie zostawiaj dziecka sam na sam z jego problemami, nawet tymi, które wydają Ci się niepoważne, bo istniejące wyłącznie w internetowym świecie. To tylko dziecko – może mu brakować dystansu nawet do tak błahych spraw, jak natrętne wpisy internetowego trolla.

4. Naucz dziecko chronić prywatność. Jeżeli zgadzasz się na korzystanie przez dziecko z serwisów społecznościowych, pomóż mu stworzyć bezpieczny profi, maksymalnie chroniący jego prywatność.

Dzieci często są nazbyt łatwowierne. Nie potrafią przewidzieć konsekwencji, jakie mogą je spotkać chociażby dlatego, że ujawniły swój wiek. Internet jest polem działania pedofilów, a informacja o wieku dziecka jest dla nich ogromnym ułatwieniem. Podobnie niebezpieczne może być ujawnienie przez dziecko numeru telefonu lub adresu zamieszkania. Jeśli zgadzasz się, by dziecko angażowało się w znajomości zdobywane w serwisach społecznościowych, naucz je chronienia informacji na swój temat, ale i ograniczonego zaufania do osób, które – często natarczywie lub podstępnie – chcą się z nim zaprzyjaźnić. Nie znasz przecież ich intencji.

5. Przekonaj dziecko, by zawsze konsultowało z Tobą materiały, które publikuje w Internecie. Naucz je rozwagi w takich sytuacjach.

Tak, jak w przypadku publikacji danych osobowych, dziecko nie zawsze jest w stanie realnie ocenić konsekwencje opublikowania w sieci jakichkolwiek materiałów. Internet nie zapomina – coś, co raz trafiło do sieci, dzięki możliwości wielokrotnego powielenia i umieszczenia na innych stronach, serwerach, serwisach, pozostaje praktycznie na zawsze. Dotyczy to zarówno zdjęć, filmów, jak i np. wpisów na internetowych forach. Bezmyślnie zamieszczone zdjęcie lub film będący dokumentacją głupiej zabawy mogą się zemścić w przyszłości, nawet tej odległej, bo dorosłej. Podobnie jest z materiałami, których założeniem jest obrażenie kogoś lub sprawienie mu przykrości. Umieszczenie ich w Internecie oznacza utratę kontroli nad nimi i ich rozpowszechnieniem, skutki ich publikacji mogą okazać się nieodwracalne.

6. Nie narażaj dziecka, publikując bezkrytycznie jego zdjęcia w sieci!

Również rodzice często zapominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w Internecie, publikując na swoich stronach lub w serwisach społecznościowych zdjęcia swoich dzieci, nie zważając, że mogą one natychmiast trafić do kolekcji pedofila. Internet wciąż jest polem ich działań, a znalezione zdjęcia dzieci mogą jedynie ułatwić im wybór ofiary i dotarcie do niej. Bezkrytyczne zamieszczanie więc w Internecie ich zdjęć z wakacji – np. w stroju kąpielowym – to niepotrzebne wystawianie ich na ryzyko. Podobnie rzecz się ma ze zdjęciami niemowlaków – czy na pewno chcesz, by za kilkanaście lat przyszły szef  Twojego dziecka widział je na zdjęciu z pieluchą?

7. Chroń komputer dziecka przed niewłaściwymi treściami. Upewnij się, że na komputerze Twojego dziecka działa zaktualizowany program antywirusowy i zapora sieciowa. Używaj filtru antyspamowego chroniącego program e-mailowy. Stosuj dostępne na rynku oprogramowanie filtrujące. Korzystaj  z programów kontroli rodzicielskiej. Pamiętaj jednak, że żaden program nie jest w stanie zastąpić uwagi rodzica.

Naucz swoje dziecko, by samo dbało o swój komputer. Im mniej znajdzie się w nim wirusów, trojanów i innych śmieci, tym wygodniejsze i bezpieczniejsze będzie korzystanie z niego. Pozwoli to ograniczyć frustrację wynikającą z powolnego ładowania się, wieszania się stron lub wyskakujących okienek, czasami z treściami niebezpiecznymi dla dziecka.

Zadaniem oprogramowania filtrującego jest uniemożliwianie dostępu do stron z potencjalnie niebezpiecznymi treściami. Nie chodzi wyłącznie o np. strony pornograficzne, ale i o te, które namawiają do agresji lub autoagresji (w tym samobójstw), propagujących nazizm lub anoreksję. Pokaż swojemu dziecku Katalog BeSt, a na pewno znajdzie tam zajmujące serwisy. Na pewno zainteresuje je również strona Sieciaków.

Pamiętaj, że żaden program filtrujący nie zastąpi rozsądku dorosłej osoby. Nawet jeśli komputer Twojego dziecka ma zainstalowane wszelkie dostępne programy do filtrowania treści, nie trać kontaktu ze swoim dzieckiem, nie zrzucaj odpowiedzialności za jego wychowanie na komputerową aplikację.

8. Upewnij się, że Twoje dziecko korzysta z gier adekwatnych do jego wieku, np. na podstawie oznaczeń PEGI.

PEGI (Pan European Game Information) to ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier komputerowych. W interesie producenta jest zamieszczanie oznaczenia PEGI na opakowaniu gry – można je zobaczyć jeszcze zanim ją kupimy, klasyfikacja ta pozwala nam ocenić czy nasze dziecko już dojrzało do konkretnej gry. Opis kategorii jest dostępny na stronie PEGI . Dzięki temu można uniknąć pomyłek polegających na przykład na kupieniu kilkuletniemu dziecku gry ociekającej krwią lub pełnej wulgaryzmów. Nie daj się również zwieść prośbom swojego dziecka – oczywiście, że będzie Cię zapewniało, że w tę lub taką grę (którą PEGI przewiduje dla starszego dziecka) grają wszyscy jego koledzy. To Ty decydujesz do jakich gier lub treści będzie miało dostęp.

9. Sprawdź szkołę swojego dziecka. Upewnij się, że opracowała i wdrożyła system zapobiegania i reagowania na cyberprzemoc.

Cyberprzemoc rówieśnicza to nic innego, jak przemoc wśród równolatków przeniesiona do Internetu. Może polegać na zmasowanych atakach na jedną osobę, których celem jest jej upokorzenie lub sprawienie przykrości. Równie dobrze może polegać na anonimowych atakach jednej osoby. O ile jednak tradycyjna przemoc rówieśnicza zazwyczaj jest dostrzegana przez nauczycieli, cyberprzemoc jest często niezauważana lub ignorowana. Sprawdź czy w szkole Twojego dziecka nauczyciele, szkolni psychologowie lub pedagodzy wiedzą jak reagować na przejawy cyberprzemocy, czy wiedzą jak rozwiązywać tego typu problemy, czy szkoła wypracowała system jej zapobiegania. Masz pełne prawo to wiedzieć.

10. Naucz dziecko szacunku dla innych internautów i przekonaj je, że nawet pozornie niewinne żarty potrafią bardzo krzywdzić.

Coś, co raz znajdzie się w Internecie prawdopodobnie już nigdy z niego nie zniknie. Jeśli zostanie powielone na innych stronach lub serwerach, prawdopodobnie nikt nie zdoła nigdy tego usunąć. Między innymi właśnie tego najbardziej obawiają się ofiary cyberprzemocy – faktu, że cały świat zobaczy niechciane zdjęcie lub dowie się o złośliwej plotce. Porozmawiaj z dzieckiem, pokaż mu, że niewinny lub nieprzemyślany żart powielony tysiące razy może krzywdzić. Pokaż mu, że nawet świadek agresji w Internecie, bezrefleksyjnie powielający wymierzony w kogoś materiał (chociażby dlatego, że jest śmieszny) przyłącza się do grona agresorów. Zwróć uwagę dziecka, że również ono może stać się ofiarą czyjegoś nieprzemyślanego żartu. Pokaż mu, gdzie szukać wtedy pomocy w sieci, ale przede wszystkim – daj mu poczuć, że zawsze może na Ciebie liczyć.

GDY DZIEJE SIĘ COŚ NIEPOKOJĄCEGO ZGŁOŚ SIĘDO PEDAGOGA/ PSYCHOLOGA SZKOLNEGO. JEŻELI TWOJE DZIECKO DOŚWIADCZA CYBEPRZEMOCY MOŻESZ ZGŁOSIĆ TO RÓWNIEŻ NA POLICJĘ.

OSTATNIMI CZASY POPRZEZ PORTALE SPOŁĘCZNOŚCIOWE DZIECI STAWIAJĄ SOBIE RÓWNIEŻ RÓŻNE WYZWANIA, CZEŚĆ Z NICH NIE STANOWI WIELKIEGO ZAGROŻENIA, A NAWET SĄ CZĘŚCIĄ POZYTYWNYCH KAMPANII NP. „ICE BUCCET CHALLENGE” JEDNAK CZĘŚĆ Z NICH JEST BARDZO NIEBEZPIECZNA JAK GRA W WYZWANIA PT” NIEBIESKI WIELORYB” CHOĆ JEST TO PROBLEM MARGINALNY JEŻELI I USŁYSZYSZ COŚ NA TEN TEMAT OD SWOJEGO DZIECKA (NP. CIEKAWOŚĆ CO TO JEST) ZGŁOŚ TO PILNIE PEDAGOGOWI SZKOLNEMU.

Zajrzyj także pod adres Helpline.org.pl i dowiedz się, na jaką pomoc możesz liczyć ze strony jego konsultantów. Poleć dziecku serwis edukacyjny www.sieciaki.pl. Dowiedz się więcej na temat zagrożeń na stronie www.dzieckowsieci.fdn.pl. W sytuacji, kiedy podejrzewasz, że Twoje dziecko padło ofiarą internetowego przestępcy lub nie wiesz, jak zareagować na jakąś sytuację dotyczącą Twojego dziecka, a związaną z Internetem, szukaj pomocy na stronie Helpline.org.pl lub pod numerem 800 100 100.

Zgodnie z obietnicą, którą dałem rodzicom na szkoleniu dotyczącym bezpiecznego komputera i internetu poniżej udostępniam dla rodziców dwa dokumenty.

Elementarz bezpiecznego internetu oraz konfiguracja i ustawianie komputera z opcjami kontroli rodzicielskiej - Vademecum

 

ELEMENTARZ - POBIERZ

VADEMECUM - POBIERZ

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
   Aktualności :: Galeria zdjęć :: Dla Rodziców :: Kontakt :: Księga Gości :: Brzeg :: ENGLISH
Copyright © Adam Oleszko - 2011
engine: PHP-Fusion v6.01 ||