/layout/smodbip2/images/zero.png" width="250" height="100" alt="bip.gov.pl" />
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie ...

Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu
ul. Poprzeczna 16

49-300 Brzeg


Typy szkół:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6
Publiczne Gimnazjum nr 2
_____________________________________________

Numer tel/fax: sekretariat szkoły (77) 404-58-40

adres e-mail: zs1@brzeg.pl
_____________________________________________

adres strony www:    
zs1zos.pl

Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZEZNACZENIU DO NAJMU POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

03.08.2016

 Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu informuje o przeznaczeniu do najmu od 1.09.2016r. w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynkach szkoły zlokalizowanych na ul. Poprzecznej 16 w Brzegu:

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015

30.09.2014

 Na podstawie §5 ust. 1,2 i 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06.10.2010r. zmieniające rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi informuje, że w roku 2014/2015 dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych ustala się:

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Nr 333/2012/2013 z dnia 29 listopada 2012r.

19.02.2013

WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art, 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz, 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 333/2012/2013

19.02.2013

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI
NA TERENIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W BRZEGU


§ 1.

Każdy ma prawo dostępu do informacji publicznej na zasadach określonych z niniejszym regulaminie.
§ 2.

1. Prawo do informacji publicznej obejmuje prawo do:

1) uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej, w takim zakresie w jakim jest to istotne dla interesu publicznego;
2) informacji o statusie prawnym lub formie prawnej;
3) informacji o przedmiocie działalności i kompetencjach organów;
4) informacji o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
5) informacje o majątku, którym dysponuje jednostka oświatowa;
6) informacje o zasadach i trybie działania organów.Opublikował: Adam Oleszko
Publikacja dnia: 19.02.2013
Podpisał: Adam Oleszko
Dokument z dnia: 03.12.2012
Dokument oglądany razy: 38 920