Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2012/2013
Dodane przez rambit dnia
Na podstawie § 5 ust.1,2 i 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 06.10.2010r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi informuje, że w roku szkolnym 2012/2013 dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustala się:


w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6:

* 2 listopada 2012r. (piątek)
* 21 grudnia 2012r. (piątek) – Wigilia
* 4 kwietnia 2013r. Sprawdzian po VI klasie (Szkoła Podstawowa)
* 2 maja 2013r. (czwartek)
* 31 maja 2013r. (piątek)
* 24 czerwca 2013r. (wtorek) – Festyn


w Publicznym Gimnazjum nr 2:

* 2 listopada 2012r. (piątek)
* 21 grudnia 2012r. (piątek) – Wigilia
* 23-25 kwietnia 2013r. Egzaminy Gimnazjalne ( 1 i 2 kl. Gimnazjum)
* 2 maja 2013r. (czwartek)
* 31 maja 2013r. (piątek)
* 24 czerwca 2013r. (wtorek) - Festyn

Rozszerzona zawartość newsa