Egzamin gimnazjalny
Dodane przez rambit dnia
We wtorek około 411 tys. uczniów III klas z ponad 7 tys. gimnazjów w całym kraju przystąpiło do egzaminu gimnazjalnego. Egzamin jest podzielony na trzy bloki tematyczne: wtorek - część humanistyczna, środa – część matematyczno przyrodnicza, czwartek – egzamin z języka obcego.
Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie może przystąpić do egzaminu w kwietniowym terminie, to będzie go pisać 4, 5 i 6 czerwca.
Wynik egzaminu z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i języka obcego na poziomie podstawowym będzie miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Uczeń może ubiegać się o przyjęcie do trzech szkół jednocześnie
Tegoroczni uczniowie III klas gimnazjów są pierwszym rocznikiem, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową nauczania i zdaje egzamin gimnazjalny w nowej formule - po raz pierwszy wyodrębnione zostały zadania z języka polskiego i matematyki, po to, by można było osobno ocenić umiejętności i wiedzę z tych przedmiotów.
Podczas egzaminu gimnazjalnego uczniowie w całym kraju piszą takie same testy. Testy trafią do okręgowych komisji egzaminacyjnych, gdzie egzaminatorzy sprawdzą je i poddadzą ocenie. Od tego roku prace egzaminacyjne będą ocenione w sposób holistyczny (całościowy), a nie według specjalnego klucza. Oznacza to, że przy ocenianiu nie będą brane pod uwagę wszystkie czynności, jakie uczeń podjął podczas rozwiązywania zadania, tylko jego sposób myślenia i skuteczność w dojściu do rozwiązania. Wyniki egzaminu uczniowie poznają w czerwcu.

EgzaminRozszerzona zawartość newsa