UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W „SZÓSTCE”
Dodane przez rambit dnia
Po dwumiesięcznym zasłużonym odpoczynku i zregenerowaniu sił przyszedł czas powrotu do szkoły. W tym roku nietypowo, bo 4 września zawitaliśmy w szkolne progi. Punktualnie o godzinie 9 wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego uroczyście zainaugurowaliśmy nowy rok szkolny. Rok pełen zmian i nowości. Oprócz powitania i zaproszenia do społeczności szkolnej uczniów klas pierwszych gorąco przywitaliśmy też siódmoklasistów. Zgodnie z nową reformą powrócił system ośmioletnich szkół podstawowych. Tym samym zmieniliśmy nazwę. Nie jesteśmy już Zespołem Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi tylko Publiczną Szkołą Podstawową nr 6 im. Tadeusza Kościuszki.
Nowy rok szkolny przywitali z nami: przewodnicząca Rady Miejskiej Barbara Mrowiec, koordynator Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży przy Opolskim Związku Piłki Nożnej Krzysztof Job, ksiądz Paweł Samuel, przewodnicząca Rady Szkoły Agnieszka Andrzejczak, dyrektor Anna Krokosz, wicedyrektorzy Ewa Stefanowicz, Dorota Wyrzykowska, Dariusz Ilów, grono pedagogiczne i licznie zebrani rodzice. W swym przemówieniu pani dyrektor wyraziła radość z powodu remontu, który został wykonany w trakcie wakacji, przywitała nowych uczniów, a także życzyła „aby czas spędzany w szkole był radosny, ale i pracowity, nauczycielom wielu powodów do satysfakcji, rodzicom zaś zadowolenia ze swoich dzieci, dobrej współpracy ze szkołą, z nauczycielami, wychowawcami oraz dyrekcją”.
Adriana Puzyniak
Rozszerzona zawartość newsa