XV OPOLSKI FESTIWAL NAUKI
Dodane przez rambit dnia
29.05.2017r. uczniowie klasy Ic gimnazjum w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymiw Brzegu oraz młodzież należąca do koła projektowego z chemii uczestniczyli w wycieczce na Uniwersytet Opolski zorganizowanej przez opiekunów - panie Jadwigę Banasiuk i Barbarę Przybysz, aby wziąć udział w 15. edycji Opolskiego Festiwalu Nauki.
Głównymi celami tego przedsięwzięcia były popularyzacja i upowszechnianie nauki wśród młodych mieszkańców Opolszczyzny.Dodatkowo przedstawiciele opolskich jednostek naukowych, kulturalnych, muzealnych i edukacyjnych prezentowali swoje osiągnięcia naukowe i techniczne. Do udziału w przeprowadzeniu Opolskiego Festiwalu Nauki organizatorzy zaprosili pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych, pracowników naukowych ośrodków badawczych, instytucji muzealnych, bibliotek, pracowników jednostek edukacyjnych i samorządowych. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach odbywających się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Tutaj zostali podzieleni na grupy, które otrzymały plan poszczególnych zajęć. Na pierwszej lekcji młodzież miała okazję wziąć udział w grze chemicznej ,,Edukacja na planszy''. Następnie pracowała z wykorzystaniem mikroskopu elektronowego do zbadania tkanek zwierzęcych, m.in. piór, włosów i much. Później uczestnicy wycieczki wysłuchali wykładu na temat rozpoznawania i segregowania tworzyw sztucznych. Przedstawiono sposoby dbania o środowisko oraz omówiono globalne zagrożenia. W tym czasie druga grupa brała udział w doświadczeniach z zastosowaniem ciekłego azotu. Ostatnią atrakcją była ,,Chemiczna paleta barw"- zajęcia, podczas których uczniowie samodzielnie wykonywali reakcje, dzięki czemu nabyli wiedzę o właściwościach kwasów i zasad.
Uczestnicy festiwalu mieli możliwość poznać, jakie efekty i korzyści płyną z badań naukowych oraz jakie są możliwości ich wykorzystywania w gospodarce, przedsiębiorczości, ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, medycynie, zarządzaniu i wielu innych dziedzinach życia społecznego. Zajęcia na Uniwersytecie Opolskim były interesujące i bogate w informacje. Studenci wykonywali przygotowywane przez siebie doświadczenia z dużym zaangażowaniem, a wykładowcy wyczerpująco odpowiadali na pytania młodzieży. Festiwal, w ramach którego odbyła się wycieczka,był organizowany już po raz 15. Cieszymy się , że mieliśmy szansę wzbogacić swoje wiadomości z dziedziny chemii oraz zapoznać się z ofertą i kierunkami kształcenia na uczelniach Opolszczyzny.
Katarzyna Jędryka
Rozszerzona zawartość newsa