/layout/smodbip2/images/zero.png" width="250" height="100" alt="bip.gov.pl" />
RSS
A A A K
SmodBIP

OGŁOSZENIE O PRZEZNACZENIU DO NAJMU POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

03.08.2016

OGŁOSZENIE O PRZEZNACZENIU DO NAJMU POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

Dyrektor  Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu  informuje o przeznaczeniu do najmu od 1.09.2016r.  w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat  pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynkach szkoły zlokalizowanych na ul. Poprzecznej 16 w Brzegu:

1. pomieszczenie o powierzchni 68,40 m², wyposażone w instalację elektryczną, wodę, ogrzewanie,  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności małej gastronomii dla uczniów i pracowników szkoły - bufet szkolny

- cena minimalna 250 zł ( netto )w skali miesiąca,

- ryczałt za media 78 zł w skali miesiąca,

- podatek od nieruchomości płatny przez najemcę, dzierżawcę bezpośrednio do gminy,
- sposób zapłaty – na rachunek bankowy w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.

2. pomieszczenie kuchni z zapleczem kuchennym i wyposażeniem o powierzchni 254,30 m², zaopatrzone w instalację elektryczną, wodę, ogrzewanie z przeznaczeniem na świadczenie usług zbiorowego żywienia dla uczniów oraz pracowników ZSnr1OS i ich rodzin

- cena minimalna 1.300 zł ( netto ) w skali miesiąca,

- energia elektryczna , woda i odbiór ścieków naliczane wg wskazań podliczników,

- centralne ogrzewanie naliczane proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni

-koszty dostawy gazu, opłata za wywóz odpadów komunalnych, usług telekomunikacyjnych na podstawie odrębnych umów zawartych przez dzierżawce bezpośrednio z dostawcą tych usług.

- podatek od nieruchomości płatny przez najemcę, dzierżawcę bezpośrednio do gminy,
- sposób zapłaty – na rachunek bankowy w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.

 

 3. pomieszczenie małej sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym i szatnią o powierzchni 128 m na prowadzenie zajęć sportowych w godzinach popołudniowych z wyłączeniem weekendów.

- cena minimalna 44 zł za godzinę.

- ryczałt za media uzależniony od ilości godzin wynajmu

- podatek od nieruchomości płatny przez najemcę, dzierżawcę bezpośrednio do gminy,
- sposób zapłaty – na rachunek bankowy w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.

 

4.  pomieszczenie gabinetu lekarskiego o powierzchni 16,48m wyposażone w instalację elektryczną, wodę, ogrzewanie z przeznaczeniem na świadczenie usług medycznych, najchętniej stomatologicznych.

 

- cena minimalna 340 zł ( netto )w skali miesiąca,

- ryczałt za media 46 zł w skali miesiąca,

- podatek od nieruchomości płatny przez najemcę, dzierżawcę bezpośrednio do gminy,
- sposób zapłaty – na rachunek bankowy w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca.

Oferty pisemne w zaklejonej kopercie opatrzonej danymi identyfikacyjnymi oferenta  należy składać osobiście w  sekretariacie  Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu  ul.  Poprzeczna  16 w terminie  do 18 sierpnia 2016r.

 

Opublikował: Adam Oleszko
Publikacja dnia: 03.08.2016

Dokument oglądany razy: 765
« inne aktualności