O SAMORZĄDZIE WIE NIEMAL WSZYSTKO
Dodane przez rambit dnia
Piotr Zięba – uczeń Publicznego Gimnazjum nr2 w Zespole Szkół nr1 z Oddziałami Sportowymi został laureatem szesnastej edycji Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego. Swoim patronatem imprezę objął Opolski Kurator Oświaty- pan Michał Siek.
Najważniejszymi celami konkursu były szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego, zainteresowanie młodzieży wiedzą o samorządzie oraz przygotowanie jej do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także utrwalenie tożsamości gmin, powiatów i województwa. W turniejowych zmaganiach uczestniczyło 38 uczniów opolskich gimnazjów, 14 z nich zakwalifikowało się do ścisłego finału.Konkurs składał się z części pisemnej, podczas której uczestnicy musieli odpowiedzieć na 30 pytań, oraz ustnej, polegającej na przedstawieniu przygotowanej wcześniej tematycznej prezentacji, czemu towarzyszyło udzielanie odpowiedzi na pytania członków komisji.Reprezentant naszej szkoły nie tylko wykazał się dogłębną znajomością tematu, ale także zachwycił jury prezentacją poświęconą gminie Brzeg.Opiekunem zdobywcy I miejsca był nauczyciel wiedzy o społeczeństwie- pan Marcin Kozik.
Sukces Piotra to wypadkowa ogromnej pracowitości i szerokich zainteresowań ucznia. Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Dorota WyrzykowskaRozszerzona zawartość newsa