POWIATOWY TURNIEJ BRD
Dodane przez rambit dnia
22 kwietnia 2017r. w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Organizatorzy zawodów za najważniejsze uznali propagowanie działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej jako uczestników ruchu drogowego. W szczególności chodziło zaś o popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, krzewienie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
a wreszcie upowszechnianie przekonania, że rower jest dla młodych ludzi najdoskonalszym środkiem transportu, a także rekreacji i sportu.
W zawodach rywalizowały drużyny i uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 i nr6
w Brzegu, Publicznej Szkoły Podstawowej z Grodkowa, Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszance oraz reprezentanci Publicznego Gimnazjum nr 2 z Grodkowa, Publicznego Gimnazjum
z Olszanki, Kościerzyc, Publicznego Gimnazjum nr 2 oraz nr 3 z Brzegu.
Turniej otworzyła dyrektor Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi -pani Anna Krokosz, która przywitała zaproszonych gości, uczestników zmagań oraz ich opiekunów.Swoją obecnością zawody zaszczycili: Przewodniczący Rady Powiatu Brzeskiego- pan Stanisław Kowalczyk, egzaminator Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu- pan Marek Pustuła, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Powiatowej Komendy Policji w Brzegu- starszy aspirant Dariusz Rosiński, sierżant sztabowy- Rafał Kołecki, przedstawiciel Automobilklubu brzeskiego- pan Jan Kucner oraz sędziowie - panowie Jerzy Mularz, Janusz Włodarczyk, Zbigniew Wdowiuk i pani Magdalena Rybacka. Koordynatorem turnieju była pani Alicja Kruczkowska, którą w przygotowaniu imprezy wspomogli panowie Paweł Mruklik, Marcin Kozik oraz pani Mariola Mesjasz- Walas.
Zawodnicy jak co roku rywalizowali w 4 konkurencjach.Turniejowe zmagania rozpoczęli od napisania testów sprawdzających wiedzę z zakresu przepisów i zasad ruchu drogowego. Następne konkurencje miały już charakter praktyczny, a złożyły się na nie jazda po miasteczku rowerowym, pokonanie toru przeszkód i wykazanie się umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy. Niewątpliwym atutem wszystkich wymienionych konkurencji był fakt, że po ich zakończeniu uczniowie mieli okazję, aby omówić z członkami zespołu sędziowskiego ewentualne błędy i uzyskać informacje zwrotne dotyczące własnych umiejętności. Dodatkowo uczestnicy zmagań mogli podziwiać wystawę prac uczniów Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi , które poświęcone były profilaktyce prozdrowotnej. Bezpieczne wyprawy rowerowe to wspaniała alternatywa dla zagrożeń uzależnieniami czyhającymi na młodych ludzi. Po trwających blisko 4 godziny rozgrywkach nadszedł czas podsumowań. Indywidualnie najlepsi okazali się Karolina Hołomejko z PSP nr 5
w Brzegu oraz Wojciech Woźniak z PG w Olszance.W rywalizacji drużynowej I miejsce zajęli uczniowie PSP nr 5 w Brzegu, miejsce II przypadło ekipie PZSP w Olszance, a III- zespołowi PSP z Grodkowa. Wśród uczniów gimnazjum triumfowała drużyna PG z Olszanki, która wyprzedziła PG nr 3 z Brzegu oraz PG nr 2 z Grodkowa. Zwycięskie drużyny otrzymały atrakcyjne nagrody w postaci pucharów, drukarek komputerowych oraz pamiątkowych dyplomów, a najlepsi uczniowie- puchary oraz radiobudziki. Dodatkową gratyfikacją było uzyskanie przechodniego pucharu, na którym, zgodnie z tradycją, zwycięzcy umieszczą grawerowaną tabliczkę z nazwą szkoły i datą zawodów.
Organizatorzy turnieju pragną złożyć serdeczne podziękowania na ręce osób i instytucji, bez których wsparcia rywalizacja drużyn nie przebiegłaby tak sprawnie. Jesteśmy wdzięczniBurmistrzowi Brzegu- panu Jerzemu Wrębiakowi, Starostwu Powiatowemu w Brzegu i panu Stanisławowi Kowalczykowi, panu Andrzejowi Peszce z Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, pani Elżbiecie Gawryjołek z Biura Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta w Brzegu, którzy wsparli turniej finansowo, dzięki czemu zwycięzcymogli otrzymać atrakcyjne nagrody. O poczęstunek dla uczestników, opiekunów i zaproszonych gości zadbała Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr1 z Oddziałami Sportowymi. Gratulujemy wszystkim uczestnikom turnieju wiedzy oraz umiejętności. Dziękujemy za zaangażowanie i sportową rywalizację. Do zobaczenia za rok.
Dorota WyrzykowskaRozszerzona zawartość newsa