zs1zos.pl

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystając ze strony zs1zos.pl wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.


News: ZASADY REKRUTACJI 2013-2014 - Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu
Aktualności Galeria zdjęć Dla Rodziców Kontakt Księga Gości Brzeg ENGLISH | |  
Nawigacja
BIP
  Biuletyn Informacji Publicznej

SZKOŁA
  Opis szkoły
  Pedagog, psycholog, logopeda
  Gimnastyka korekcyjna
  Świetlica

REKRUTACJA
  Obwód Szkoły Podstawowej
  Rekrutacja Szkoła Podstawowa
  Rekrutacja Oddziały Sportowe

DOKUMENTY SZKOŁY
  Program wychowawczy
  Program profilaktyczny
  Wewnątrzszkolny system oceniania
  Diagnoza stylu uczenia się

NAUCZYCIELE
  Dyrekcja
  Wykaz nauczycieli
  Szkolny zestaw programów nauczania
  Podręczniki Szkoła Podstawowa
  Podręczniki Gimnazjum

UCZNIOWIE
  Konkursy
  Matecznik Polonisty
  Liga zadaniowa
  Projekty edukacyjne
  Prymusi
  Lektury Szkoła Podstawowa
  Lektury Gimnazjum

BIBLIOTEKA
  Aktualności
  Regulaminy

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
  Co robimy
  Skład SU
  Gospodarz Szkoły
  SU - galeria

WOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY – ODDZIAŁ BRZEG
  Regulamin
  Cele szkolenia
  Program Szkolenia
  Warunki Socjalno - bytowe
  Wykaz kadry trenerskiej

PIŁKA NOŻNA
  Cele i program akademii
  Harmonogram zajęć
  Wydarzenia
  Treningi
  ROCZNIK 1998
  ROCZNIK 1997

GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
  GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY

ODDZIAŁY SPORTOWE
  ODDZIAŁY SPORTOWE

Reklama

eXtreme-fusion

[Rozmiar: 418 bajtów]ZASADY REKRUTACJI 2013-2014
ZASADY REKRUTACJI
UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W BRZEGU
w roku szkolnym 2013/2014


Podstawa prawna:
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej (§ 23 pkt 2, 3 i 5 ) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych (DZ.U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232)
• Zarządzenie nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 stycznia 2013 r. oraz Zarządzenie nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i dorosłych na rok szkolny 2013/2014
• Rekrutacja do szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Miasta Brzeg na rok szkolny 2013-2014

Do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum nr 2 w Brzegu przyjmuje się:

• Z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum
• Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum (po uprzednim zaparafowaniu podań przez dyrektora szkoły obwodowej ucznia)
• Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gminy

Terminarz rekrutacji do gimnazjum:

1. Składanie podań o przyjęcie uczniów zamieszkałych poza obwodem (po uprzednim zaparafowaniu podań przez dyrektora szkoły obwodowej ucznia)
4 marca – 5 kwietnia 2013 r.
2. Dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów do klas sportowych 11 kwietnia – 30 kwietnia 2013 roku
3. Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu oraz pozostałej wymaganej dokumentacji 28 czerwca – 3 lipca 2013r. do godz. 15.00

4. Prace komisji ds. rekrutacji 3 lipca – 4 lipca 2013 r.
5. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjum 5 lipca 2013 r. do godz.15.00

6. Termin dodatkowej rekrutacji dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do sprawdzianu oraz kandydaci do oddziałów sportowych 26 sierpnia do 29 sierpnia 2013 r.
7. Termin ostatecznego ogłoszenia listy uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjum 30 sierpnia 2013 r.

Wymagane dokumenty:

• podanie o przyjęcie ucznia zamieszkałego poza obwodem
• oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
• oryginał zaświadczenia z OKE o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej

Dodatkowo do oddziału sportowego:
• zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej
• pisemna zgoda rodziców (opiekunów prawnych) na kształcenie w oddziałach sportowych

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły!

Zasady tworzenia klas pierwszych

Rekrutacji uczniów dokonuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły, w składzie:
mgr Anna Malawska
mgr Sebastian Pluta
mgr Barbara Wąsiel
mgr Anna Krokosz
mgr Jacek Krzciuk
mgr Zbigniew Marzec

Szkolna Komisja Rekrutacyjna ustala listę uczniów w danej klasie, uwzględniając:
• wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
• wynik sprawdzianu po klasie szóstej
• opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
• ocenę z zachowania (spoza obwodu nie przyjmuje się uczniów z naganną oceną zachowania)
oraz przy rekrutacji do oddziałów sportowych:
• zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia i braku przeciwskazań do uprawiania sportu
• wyniki testu sprawności fizycznej

Komisja uwzględnia również:

1. liczbę uczniów w oddziałach:

• sportowych o profilu piłki nożnej – maksimum 24 chłopców
• sportowych o profilu softballu – maksimum 24 dziewczynki
• ogólnodostępnych – odpowiednią liczbę dziewcząt i chłopców – maksimum 30 uczniów

2. zaawansowanie w nauce języka niemieckiego: na poziomie III.1 lub poziomie III.0

Tryb odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej:

• od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej można odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 14 dni
• dyrektor powinien w przeciągu 2 tygodni udzielić zainteresowanym odpowiedzi
rambit || || 0 ˇ 773
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
   Aktualności :: Galeria zdjęć :: Dla Rodziców :: Kontakt :: Księga Gości :: Brzeg :: ENGLISH
Copyright © Adam Oleszko - 2011
engine: PHP-Fusion v6.01 || angeltheme by: angelside - okna, imprezy